Firmy z regionu DACH sázejí na sociální sítě

Social media DACH research

Během posledních čtyř let došlo k výraznému nárůstu používání sociálních sítí společnostmi v regionu německy mluvících zemí Rakousko, Švýcarsko a Německo (DACH). Jsou stále více aktivní na Facebooku a LinkedInu, v Německu hraje dominantní roli XING. Firmy na sociálních sítích oslovují nové a stávající zákazníky, hledají své kolegy nebo udržují a získávají obchodní kontakty.

Erste Arbeitkreis Social Media B2B vypracoval studii na téma „Sociální sítě v B2B – komunikaci a jak se změnilo jejich používání?“. V Německu bylo osloveno 402 podniků, v Rakousku 371 a ve Švýcarsku 68. Respondenti zastupovali velké množství oborů – výroba, poradenství, informace a telekom, služby, média, obchod, stavebnictví, finance, transport a logistika, vzdělávání, automobilový průmysl, zdravotní péče, energetika i turismus.

Z výsledků studie vyplývá, že během posledních čtyř let došlo k výraznému nárůstu používání sociálních sítích společnostmi v německy mluvícím regionu. Mezi hlavní důvody většího využívání sociálních sítích patří oslovování nových i stávajících zákazníků, nábor nových zaměstnanců, udržování a získávání obchodních kontaktů a komunikace s médii.

Společnosti chtějí využívat sociální sítě ještě více pro náborové aktivity a plánují navýšit rozpočet. Sociální média jsou nejčastěji koordinována centrálním řízením společnosti. Větší společnosti spolupracují s agenturami, které pomáhají nejen se strategií a správou sítí. Méně společností využívá monitorovacích nástrojů, švýcarské společnosti jsou více ochotné si za ně zaplatit.

Zdroj: CzechTrade/BusinessInfo.cz

@RadekVyskovsky

Related posts

Leave a Comment