Stories jsou budoucnost

Instagram Stories

V první polovině roku 2019 provedla agentura LCG New Media testování Stories na Facebooku a Instagramu napříč účty svých klientů. Zajímalo je, jak si vedou dosahy a otevření Stories vůči klasickému feedu (zdi) a engagementu příspěvků v něm. Závěry ze studie jsou velmi zajímavé.

Facebook Stories

Vzhledem k tomu, že se tomuto formátu média ani odborníci příliš nevěnují, byli jsme zvědaví, jestli je Stories ve Facebooku vážně tak zbytečné, jak se může zdát. Realita je ale úplně jiná! Facebook Stories mají dle naší studie v průměru 4,5 % otevření (poměr otevření vs. fanoušci). Nejvíce se dostal poměr na 12 %, nejmenší byl pak 1,5 %. Engagement rate u příspěvků daných Facebook stránek se pohyboval v průměru na 3,5 %. Nejvyšší byl pak 6,7 %. Celosvětově dle Hootsuite je benchmark 3,9 %. Závěr je tedy jasný. Facebook Stories je formát, který postupně v čase bude dominovat efektivitou nad příspěvky, vzhledem k postupnému celosvětovému trendu poklesu organického dosahu příspěvků.

Instagram Stories

Pokud se podíváme na Instagram, zde se o Stories mluví už více a toto téma rezonuje poslední dobou. Důvody jsou oprávněné. Při naší studii jsme zjistili, že poměr otevření Instagram Stories k počtu fanoušků je v průměru 29,6 %. Nejvyšší jsme naměřili 46,21 %, celosvětový průměr se pak pohybuje kolem 11,3 %. Přihlédnutím k faktu, že engagement rate příspěvků na Instagram feedu jsme naměřili v průměru 9,45 % a celosvětový průměr je kolem 2,7 %, vidíme, že efektivita interakce je třikrát vyšší v rámci Stories. Opět i zde se tak potvrdil velký zájem o tento formát mezi uživateli.

Facebook a Instagram – placené Stories

Mezi další fenomén této doby se řadí právě placené Stories. I když je známé už delší dobu, že jejich CPM je velmi nízké, celosvětově stále více než 70% rozpočtu dávají firmy do podpory dosahů příspěvků na zdi. Co může být velmi překvapivé, je to, že pro zásah celého českého Instagramu může stačit přibližně 20 tisíc Kč. Cena za tisíc zobrazení se často pohybuje kolem 10 Kč. Cena za tisíc zobrazení na zdi u Instagramu je pak v průměru 25 Kč. Instagram Stories je tak i z důvodu své zajímavé proklikovosti (v průměru kolem 0,2 %), nejlevnější brandový formát současnosti.

Pokud se však rozhodnete, že byste chtěli cílit na Facebooku do Stories, tento záměr v této chvíli ještě pokulhává. Narozdíl od Instagramu, kde jsme první placené Stories testovali už v roce 2017, Facebook uvolnil Stories pro firmy teprve v minulém roce a zatím se zde ve velkém inzerovat nedá. Facebook Stories je tak vhodné využívat zatím jako organický formát.

Related posts

Leave a Comment