ÚOOÚ: Často kladené otázky ohledně souhlasu s cookies uděleného prostřednictvím tzv. cookie lišty

ÚOOÚ website cookies FAQ

Musím získat souhlas uživatele s ukládáním všech cookies? Ne. Souhlas není vyžadován v případě technických cookies, avšak tato výjimka ze souhlasu se vztahuje pouze na uložení a čtení cookies v prohlížeči uživatele. Je třeba si uvědomit, že i prostřednictvím technických cookies dochází ke zpracování osobních údajů a jakékoli další zpracování těchto údajů tak musí probíhat v souladu s obecným nařízením. Jaké jsou podmínky udělení souhlasu? Souhlas by měl být především svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Subjekt údajů musí mít jednoduchou možnost souhlas neudělit, aniž by to pro něho znamenalo újmu…

číst dále...