Český LinkedIn zaznamenal 50% nárůst aktivních tvůrců

CZ LinkedIn

Čeští Future Sales zpracovali data z aktuálního dění na sociální síti LinkedIn. Zjistili, že v průběhu pandemie vzrostl počet uživatelů, kteří pravidelně přispívají, o 50 %, což znamená 14 145 nových aktivních přispěvovatelů. Došlo také k velké změně obsahu. V únoru tvořil největší část příspěvků nábor nových lidí, momentálně 59,5 % tvoří předsdílený obsah z firemních nebo osobních profilů. Počet firemních profilů vzrostl v této době o 14,8 %, tedy přes 4 000 nových společností, které se prezentují na LinkedIn.

Data z 1000 nejaktivnějších profilů

Pro zjištění změn v chování uživatelů na síti LinkedIn vybrali Future Sales náhodný vzorek 1000 aktivních profilů. Z předchozího zkoumání v únoru tohoto roku vzešlo, že 59,5 % tvořily náborové příspěvky, 29, 5 % předsdílený obsah a vlastní obsah pouhých 11 %.

Nyní se situace výrazně změnila a lidé přesdílejí obsah v 59, 5 %. Tvoří více vlastní obsah, na ten připadá 28 %. Náborové příspěvky zaznamenaly obrovský propad a dosahují 9,5 %. Objevují se i tzv. kudos – neboli veřejné pochvaly a články, které dohromady tvoří 3 % obsahu.

Co se týče samotných příspěvků, tak 16,94 % z nich se zabývalo koronavirem. Řešilo se, jaký bude mít dopad na budoucnost byznysu a ekonomiky. Sdílení dat o vývoji COVID-19 v ČR. Jak se lidé s aktuální situací vypořádávají. Odborné články, často převzaté ze zahraničí, které řešily celosvětové dopady krize. A v neposlední řadě se řeší, jak se v této situaci chovají naši polici.

Byznys je král

Před pandemií na LinkedIn vládlo HR. Náborové příspěvky tvořily výrazně největší procento obsahu na síti. Z aktuálního vývoje vyplývá, že se karta obrací. “Firmy i samotní byznysmeni začínají být na LI o dost více vidět z hlediska B2B příspěvků. Největší dosah mají aktuálně příspěvky od lídrů v oblastech IT, práva a marketingu. Z našeho hlediska je to posun k lepšímu. Jedno z našich předchozích šetření totiž ukázalo, že lidem nejvíce vadí nerelevantní a často úplně nesmyslné pracovní nabídky, které se na síti objevují, takže pokud dochází k takovému přerodu obsahu, můžeme počítat s tím, že i více lidí bude chtít síť využívat, protože je nebude obtěžovat nekonečné množství pracovních nabídek,” uvádí Jiří Jambor, spiluzakladatel Future Sales.

Related posts

Leave a Comment