Jak často postovat na Facebooku

Facebook posts

Stále se v rámci firem a značek řeší, jaký počet příspěvků je ideální. Zda stačí spíše méně příspěvků nebo více? Kolik fanoušků je tak akorát a jestli stojí za to se zaměřovat na Page Likes kampaně na Facebooku? Komentář k tomuto tématu poskytl Vojtěch Lambert z agentury LCG New Media.

Četnost postování

Firmy si často neuvědomují, že pokud se na stránku pověsí 10 příspěvků měsíčně, neznamená to, že dostanou méně organického zobrazení než při 30ti příspěvcích. Algoritmus takto nefunguje a realita je povětšinou právě naprosto opačná.

Doba se změnila a příchodem nového algoritmu z kraje tohoto roku došlo k dalšímu potvrzení postupu, který jsme v agentuře razili poslední roky. Tím je právě to, že postupně snižujeme počet příspěvků na profilech a zaměřujeme se na kvalitu postu, interakci a kumulaci finanční podpory na tyto posty. Bavíme se tak o ideálním stavu 8-12 příspěvků měsíčně. Množství úměrně odpovídá počtu komunikačních linek a cílových skupin. Každý příspěvek pak vnímáme jako takovou mini-kampaň s jasnými cíli.

To, že se jedná o správný směr, nedávno potvrdila i studie od Buffer, která analyzovala 43 milionu příspěvků od 20 tisíc top brandů. Ta potvrdila, že neustálým navyšováním objemu obsahu, který se publikuje na Facebooku, se zároveň snižuje počet celkových interakcí. Čím méně příspěvků publikujete, tím máte větší šanci na vyšší interakci a tím pádem i organický dosah (viz náhled níže).

Raději než na kvantitu se zaměřte na kvalitu příspěvků a alokujte rozpočty na jejich podporu na co nejmenší množství příspěvků. Jen tak lze vytěžit Facebook profily na maximum. Tento přístup můžete vidět na příkladu naší case study, kde správně cílené příspěvky, které vyzývají k interakci, dokáží dramaticky zvýšit organický zásah celé stránky na pár příspěvcích.

Počty fanoušků

Stále velkým zaklínadlem je počet fanoušků. Tento mýtus se často mezi marketéry objevuje – tedy, že součástí kampaně nutně musí být i tzv. získávání fanoušků. V tomto ohledu se dá porozumět dnes už pouze „psychologické“ součásti tohoto požadavku, neboť realita je opět taková, že počet fanoušků stránku nezachrání, pokud to nejsou opravdoví milovníci dané značky. Níže je i důkaz od našeho klienta.

Vzali jsme období dvou měsíců a postavili proti sobě 3 firmy ze stejné vertikály. Jak vidíte u našeho klienta, Korunky, došlo ve sledovaném období k 32 000 interakcí na 31 příspěvků a 8 500 fanoušků. Na podobném počtu příspěvků, ale s 200 000 fanoušky u Eurojackpot došlo pouze k 1 600 interakcím. Vzhledem k tomu, že příspěvky u profilu Korunka byly minimálně podporovány financemi, je zde jasně vidět dramatický rozdíl v obsahu a dané filozofii. Zároveň toto potvrzuje fakt, že počet fanoušků už dnes nehraje žádnou roli v rámci zobrazování obsahu.

Změřte se raději na jiné metriky, jako jsou interakce nebo návštěvy webu. Všechny tyto signály nejen zpětně pomáhají algoritmu, který pak svým zvyšováním zobrazuje obsah dané stránky více, ale zároveň přímo plní požadované KPIs, které budete mít u stránky nastaveny. Pokud navíc budete v rámci kampaně page likes sbírat fanoušky, kteří se následně nezapojí do komunikace se stránkou, budou stránce naopak škodit, neboť procento aktivních lidí na profilu bude klesat a s tím i chuť algoritmu ukazovat příspěvky. I zde platí pravidlo méně je často více.

Related posts

Leave a Comment