Jak efektivně pracovat s reklamní slepotou a zaujmout publikum

reklama marketing reklamní slepota

Denně k nám promlouvají tisíce reklamních nosičů v různých formách a na různých platformách. Dlouhodobě se bavíme o regulaci reklamního smogu ve veřejném prostoru. V online prostředí jsme si zvykli využívat všemožných nástrojů pro blokování reklam. Vedle toho je lidský mozek atakován řadou dalších informací, ať už prostřednictvím televize, rozhlasu, internetu či podcastů. Je naprosto přirozené, že se člověk snaží vyhnout přetížení z množství podnětů. A tak vědomě či podvědomě selektuje informace, které přijímá. V prostředí marketingu mluvíme o reklamní slepotě.

Reklamní slepota se týká všech typů reklam. Často je to z důvodu, že média jsou naplňována obsahem, který nebere ohled na to, kde se nachází. Také častou chybou je, že obsah nereflektuje, co jsou v aktuálním čase lidé zrovna schopni vnímat nebo pochopit. „Například na dálnici k řidiči nemohu mluvit dlouhými složitými větami. A více ho oslovím a zaujmu, pokud se sdělení nějak dotýká třeba právě řízení nebo místa, kterým projíždí,“ říká Mario Poór, kreativní ředitel EFFE Prague.

Obsah se musí přizpůsobit médiu a prostoru

Množství informací, které by měla reklama obsahovat, je také omezeno formátem. V opačném případě si potenciální zákazník neodnese žádnou informaci. Je však neoddiskutovatelné, že zadavatel reklamu na svůj produkt, nebo službu potřebuje. Existuje několik možností, jak lze nepříznivý stav způsobený reklamní slepotou korigovat. Dnes už nestačí kampaň jen rozformátovat, ale je třeba obsah vždy přizpůsobovat médiu a prostoru, ve kterém na zákazníka komunikuje. Marketéři stále více využívají poznatky z psychologie a pracují s nejnovějšími technologiemi. V online prostoru je to o něco jednodušší, protože data umíme získávat poměrně rychle, a tak umíme i pružně reagovat. „Dobrým nástrojem, jak se přesvědčit, zda reklama funguje je A/B testování, které nám prozradí, na kterou ze zvažovaných reklam čtenář reaguje lépe. Dalším nástrojem jsou např. heatmapy. Ty majiteli webu ukážou, kudy se pohyboval kurzor čtenáře,“ doplňuje Mario Poór.

Můžeme bojovat proti reklamní slepotě?

Důležitým faktorem je výběr média a relevance obsahu. V onlinu umíme na zákazníka reklamu mířit docela přesně. Vzhledem k jednoduchosti nasazení reklamy, umíme velmi dobře reagovat i na aktuální témata a dění. Efektivním způsobem boje proti reklamní slepotě je např. využívání nativní reklamy. Ta může být na webu zobrazena formou celého článku s odkazem na prezentovaný produkt nebo službu, nebo může být součástí jiného nativního obsahu (video, newsletter, sociální média…).

Zapojení chytrých technologií

Poněkud složitější je to ve veřejném prostoru. Zde však také umíme fenomén reklamní slepoty docela dobře korigovat. V prvním kroku hraje významnou roli výběr nosiče. Ten předurčuje způsob komunikace na daném místě. Snažíme se co nejlépe (vtipně, efektně atd.) oslovit potenciálního zákazníka. V ideálním případě by prostor, ve kterém se nosič nachází, neměl být příliš zahlcen jinými podněty. „V současnosti se nabízí mnoho možností využívání nejmodernějších interaktivních obrazovek či billboardů pro zatraktivnění obsahu. Mnohé nosiče dokáží dnes využívat rozšířenou realitu, hologramy či jiné smart technologie,“ představuje možnosti Poór.

Díky zkoumání a hledání lepších a relevantních umístění pro daná reklamní sdělení, prolínání reklam do zbytku stránky a pečlivému testování těchto předpokladů, budou marketéři snáz vytvářet nové a neotřelé zážitky, které přitahují pozornost zákazníků.

Shrnutí

„Ve zkratce bych shrnul na závěr, že je důležité, aby zadavatel i marketéři dávali pozor na kontext. Zásadní je také objem informací a nakonec určitě kreativní pojetí a originalita. Chce to jen trochu otevřít hlavu při vymýšlení kontentu a zajímat se o nejnovější trendy,“ dodává Mario Poór.

TZ

Related posts

Leave a Comment