Nevyžádané marketingové hovory – postup krok za krokem

marketing hovory zákon ČTÚ

Jak poznám marketingový hovor odporující zákonu o elektronických komunikacích

 

Napoví mi následující body:

 • Nevyjádřil jsem aktivně souhlas s marketingovými hovory ve veřejném účastnickém seznamu (bude vysvětleno dále)
 • Přesto jsem příjemcem telefonátu, který mi nabízí zboží nebo služby
 • Volá společnost, se kterou tzv. „nemám nic společného“ (nemám s ní uzavřenou smlouvu, nenakupoval jsem u ní, nezúčastnil jsem se např. soutěže)
 • Když se volajícího zeptám, odkud má mé telefonní číslo, označí jako zdroj kontaktu veřejný seznam (či často jen obecně internet) nebo náhodně generované číslo

 

Zákon o elektronických komunikacích porušen není, když např.:

 • Volající provádí výzkum veřejného mínění =) účelem není nabídka zboží či služeb
 • Volá mi moje banka a nabízí prémiový účet =) zdrojem kontaktu není veřejný seznam, ale zákaznická databáze banky, která disponuje dříve uděleným souhlasem s kontaktováním (např. v rámci uzavření smlouvy) – obdobně platí i pro jiné subjekty, jejichž jsem klientem (např. poskytovatelé zdravotních služeb apod.)

 

Co mám dělat v okamžiku přijetí hovoru, který odporuje zákonným pravodlům a obtěžuje mě

 

Mám zájem věc dále řešit a nechci opakování stejného hovoru:

 • Pokud mám tu možnost, zapnu nahrávání, pokud ne, nevadí
 • Zeptám se, kdo volá, proč volá, odkud má moje číslo.
 • Zdůrazním, že jsem nevyjádřil souhlas ve veřejném seznamu a nejsem si ani vědom toho, že by daná společnost mohla nakládat s mými osobními údaji (neudělil jsem jí k tomu souhlas, nenakupoval jsem u ní, nemám s ní uzavřenou smlouvu), viz něco navíc
 • Pokud volající tvrdí, že disponuje individuálním souhlasem, sdělím, že jej odvolávám, mohu stvrdit odvolání i písemně
 • Hovor následně bez průtahů ukončím, zaznamenám si čas hovoru, číslo volajícího, případně uložím nahrávku.
 • Pokud se domnívám, že mi bylo voláno neoprávněně, obrátím se na ČTÚ se stížností.

 

Nemám zájem věc dále řešit:

 • Sdělím, že mě hovor obtěžuje, odporuje právní úpravě a neprodleně zavěsím.
 • Mohu se následně ujistit, že jsem dříve skutečně pro volajícího nevyjádřil individuální souhlas, případně tento odvolat.

Jak si stěžovat ČTÚ

Obrátím se na ČTÚ osobně, písemně (např. e-mailem, poštou) či telefonicky (https://www.ctu.cz/jak-podat-podani-na-ctu).

Popíši událost: datum a čas hovoru, účel hovoru (marketing) a jeho alespoň stručný obsah, název společnosti, pokud jej vím, telefonní číslo volajícího, své telefonní číslo, svého poskytovatele služeb elektronických komunikací („operátora“) a další související informace. Mohu připojit nahrávku hovoru.

Něco navíc

Ani společnosti či jiné podnikatelské subjekty, které mají kontakt na mě z dřívějšího obchodního styku nebo z klientské databáze (e-shopy, banky, operátoři, dodavatelé energie apod.), mě nemohou kontaktovat jen tak. Dokonce ani s číslem fyzické osoby – podnikatele, zveřejněným na internetu, nelze nakládat zcela libovolně. Popsané situace se ale neřídí zákonem o elektronických komunikacích (ten řeší jen případy, kdy zdrojem kontaktu je veřejný účastnický seznam včetně tzv. náhodně generovaných čísel), ale právní úpravou související s ochranou osobních údajů. Případnou stížnost je pak lepší směřovat na Úřad pro ochranu osobních údajů., ale lze se samozřejmě v případě nejistoty obrátit i na ČTÚ, stížnosti, týkající se neoprávněného nakládání s osobními údaji, budou předány.

Veřejný účastnický seznam

Může být jakýkoliv seznam, který splňuje charakteristiky dle zákona o elektronických komunikacích. Případný souhlas s marketingovými hovory lze vyjádřit prostřednictvím poskytovatele služeb elektronických komunikací – „operátora“. Jeho charakter má např. služba 1188.

Zdroj: ČTÚ

Related posts

Leave a Comment