Přes 60 % českých rodičů podporuje digitalizaci vzdělávání

pruzkum digital skola

Inovační společnost IdeaSense zjišťovala pro vzdělávací organizaci School My Project, jak se čeští rodiče staví k využívání digitálních technologií a sociálních sítí ve školství. Z výzkumu realizovaného ve spolupráci s agenturou NMS Market Research vyplývá, že téměř 61 % z nich souhlasí s tím, aby školy využívaly moderní komunikační prostředky a technologie. Sociální sítě by do výuky zapojila jen necelá třetina rodičů, 84 % z nich se staví proti používání mobilních telefonů během hodin.

Podle více než poloviny českých rodičů by škola měla být digitální. Tím se rozumí například práce s moderními technologiemi či přesun administrativy do online prostředí. Více jsou tímto směrem nakloněni muži (72 %), s tvrzením souhlasí 56 % dotázaných žen. Názory se ale liší i dle příjmu domácnosti. Čím nižší příjem domácnosti mají, tím menší je jejich podpora digitalizace ve školství. V domácnostech s měsíčním příjmem nad 40 000 korun digitalizaci podporuje 66 % rodičů, v kategorii s příjmem od 20 001 do 40 000 korun jde o 60 % a v kategorii do 20 000 korun poměr klesá na 47 %. Více než polovina dotazovaných (57 %) se poté shoduje, že by dítě mělo mít možnost kontaktovat svého třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

„Náš pohled na vzdělávání vychází mimo jiné z přesvědčení, že by žáci ve školách měli co možná nejvíce pracovat s reálným světem, který je kolem nich. Jeho nedílnou součástí jsou i moderní technologie, které nemůžeme nijak smazat. Práci s nimi proto v přiměřené míře podporujeme. Dbáme především na to, aby technologie byly dostupné všem dětem a sloužily jako prostředník k naplňování různých vzdělávacích cílů,“ říká Andrea Vedralová ze vzdělávací společnosti School My Project. “V současné době připravujeme i online podobu našich vzdělávacích nástrojů, jde například o Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí. Technologie tak budou moci sloužit i k mapování a sledování osobního rozvoje žáků,” dodává.

Žáci by měli používat mobily jen mimo školní lavice

Až 64 % rodičů je dle průzkumu proti tomu, aby se děti pohybovaly na sociálních sítích před svými 13. narozeninami (oficiální věková hranice pro vytvoření účtu na Facebooku je 13 let). V tomto ohledu jsou striktnější ženy, tento názor sdílí 69 % žen ku 55 % mužů. 84 % lidí navíc nesouhlasí s tím, aby děti mohli používat své telefony během výuky. Nepřeje si to 87 % žen a 79 % mužů. Názor se liší i dle dosaženého vzdělání, s vyšším vzděláním podpora klesá. S používáním během výuky nesouhlasí 82 % rodičů bez maturity a 84 % rodičů s maturitou. V případě absolventů vysoké či vysoké odborné školy jde o 85 %.

“Technologie se stále více integrují do našich každodenních životů. Nevidím důvod, proč by neměly smysluplným způsobem pronikat i do vzdělávacího systému. Musí však sloužit skutečným potřebám koncových uživatelů – dětí. Čísla ukazují, že většina rodičů na technologie v rukou dětí nezanevřela a bránit této formě výuky nehodlá, jen bude potřeba nalézt správný způsob jejich využití. Jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí tohoto projektu a podílet se na změně do budoucnosti,” komentuje výzkum Ondřej Jirkovský z IdeaSense.

Zapojení sociálních sítí do výuky si většina rodičů nepřeje, měly by sloužit spíše k propagaci školy

Ohledně zapojení sociálních sítí do výuky jsou dotázaní rodiče mnohem skeptičtější. Podporuje to jen 30 % z nich. I zde se názory rozchází dle dosaženého vzdělání, přičemž s vyšším vzděláním podpora opět klesá. Souhlasí 40 % rodičů bez maturity, 30 % rodičů s maturitou a pouze 27 % rodičů s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Pouze čtvrtina českých rodičů (24 %) si myslí, že by se na sociálních sítích měla aktivně pohybovat a profilovat sama škola. Polovina účastníků si ohledně veřejných profilů školy není jistá a 21 % s nimi nesouhlasí vůbec (4 % rodičů se zdržela odpovědi).

Otázky o digitalizaci školství jsou součástí výzkumu, kterým společnosti IdeaSense a School My project zkoumaly potřeby a očekávání českých rodičů od základních škol. Na základě výsledků byly následně identifikovány čtyři hlavní skupiny, které sdílí podstatné společné rysy. Na webové stránce rodicovskatypologie.cz si rodiče mohou vyplnit dvanácti položkový dotazník a zjistit, do jaké míry se s jednotlivými segmenty ztotožňují. S výsledky výzkumu bude pracovat i Nadační fond Eduzměna, který v tuto chvíli připravuje model podpory vzdělávání pro region, jenž bude vybrán na konci letošního roku.

Related posts

Leave a Comment