Firemní komunikace má dvě roviny

model firemní komunikace

Určitě jste již slyšeli o pravidlu 7-38-55. Pokud například někdo říká: „Nemám s vámi problém!“ a zároveň se vyvaruje očního kontaktu, vypadá úzkostlivě a má zkřížené ruce, druhá strana bude pravděpodobně důvěřovat spíše než doslovnému významu slov (7 % slova) převládající formě komunikace – tedy komunikaci neverbální (38 % tón hlasu + 55 % řeč těla). Jak je to s firemní komunikací?

Nonverbální prvky jsou zvláště důležité pro komunikaci pocitů a postojů, zvláště pokud jsou nesourodé: pokud slova a řeč těla nesouhlasí, spíše budeme daleko více věřit řeči těla daného člověka, než slovům, která z něho vycházejí. A může se tak dít i na podvědomé úrovni. „Něco se nám na tom nezdá…“

Jak by mohl tento model fungovat na úrovni firemní komunikace? Docela podobně.

Úspěšná interní komunikace není pouze o sdělení potřebných informacích svým zaměstnancům (7 % samotná informace). To je poněkud málo. Je důležité, jak věci říkáte. Zdravý a úspěšný komunikační model je jasný i svým provedením (55 % forma komunikace) a i svým emočním dopadem (38 % tón hlasu).

Pokud se na tento model Alberta Mehrabiana podíváme jednodušeji, vnímáme jednoznačně to, že dobrá komunikační strategie má dvě roviny: transakční a emocionální. Teprve tehdy můžeme mluvit o úspěšné komunikaci, která vede k engagementu a následně tedy k pozitivním zkušenostem zaměstnanců.

Pojďme se podívat blíže na obě roviny tohoto komunikačního modelu.

Transakční část

Každá komunikační strategie zahrnuje elementy procesů a informací. Všichni zaměstnanci prvotně musí dané procesy chápat, aby následně mohli dané informace i oceňovat.

Emocionální část

Úspěch však nekončí sdělením informací. Je třeba je sdílet osobně a inspirativně, aby bylo dosaženo chtěného dopadu a akce.

Všechny komunikační kanály by rozhodně měly obsahovat jak prvky transakční, tak i emocionální. Obsahuje-li vaše komunikace oba tyto prvky, vede vaše komunikace k větší angažovanosti zaměstnanců. Zaměstnanci se do konverzace snáze zapojují a více se angažují.

Díváme-li se na firemní komunikaci z pohledu těchto dvou rovin, můžeme zjistit a definovat následující:

  • Co přesně organizace v komunikaci potřebuje dohnat
  • Proč by měl být zaměstnanec motivován k dosažení cílů
  • Jak nejlépe dosáhnout cílů prostřednictvím vynikající komunikace

Samotná angažovanost zaměstnanců však není cílem, tím je získaná zkušenost zaměstnanců.

Autor: Jaromír Průša

Related posts

One Thought to “Firemní komunikace má dvě roviny”

Leave a Comment