Firemní strategie

Firemní strategie

Každá firemní strategie je odlišná, každá firma je odlišná…

Ale i každá sociální síť je jiná…

 • Společně využijeme výhody jednotlivých sociálních sítí.
 • Strategie a cesta má dvě roviny:
 1. cesta a akvizice na zájmové skupiny – konkrétní lékaři, terapeuti a jakékoliv jiné zájmové skupiny dle vaší konkretizace,
 2. cesta na akvizice na B2B či B2C.

První kroky ve vaší obchodní strategii tedy budou následující:

 • Vyhledávání klíčových slov – na stránky + a to hlavně na jednotlivé sociální sítě.
 • Klíčová slova na Linkedin jsou jiná než na Facebooku, Twitteru atd.
 • Vytvoření profesionálních a úplných profilů partnerů ve společnosti…
 • Vytvoření profesionální stránky společnosti.
 • Deset produktových řad společnosti.
 • Skupinová strategie.
 • Vlastní skupina – Secret…

social media

Obr. 1. Vytvoření obchodní strategie.

A zde jsou jen odborně vysvětleny první kroky:

 • Jak vyždímat maximum z LinkedIn vyhledávače (LinkedIn People Search)?
 • Jak odkrýt skryté zdroje s relevantními obchodními partnery (tzv. Hidden Talent Pools)?
 • Co je tzv. Boolean vyhledávání a proč je denní rutinou úspěšných vyhledávačů?
 • Definice Boolean operátorů, modifikátorů a vyhledávacích příkazů?
 • Co je to tzv. X-Ray a Flip vyhledávání a jak cílit a filtrovat LinkedIn uživatele pomocí internetových vyhledávačů?
 • Definice konceptuálního, implicitního, jazykového a nepřímého vyhledávání?
 • Definice pokročilých technik jako např. sémantické, pravděpodobností a vyčerpávající vyhledávání.

social media

Obr. 2. První kroky.

Další kroky…

 • Teď musíme vyhledané kontakty správně oslovit.
 • Samozřejmě musíme pokračovat ve vyhledávání a rozšiřovat naši síť.
 • Každému obchodnímu partnerovi musíme pomoci vytvořit profesionální profil – s vazbou a logem, které se váže ke společnosti…
 • Každý obchodní partner musí rozumět naší strategii – kurz.
 • Vytvoření obsahu, který budeme prezentovat na sociálních sítích – jiný Facebook, jiný LinkedIn, jiný Instagram…
 • Vyvoření obsahu – skupiny.
 • Vlastní skupina – Secret…

Odborně popsány další kroky: anebo co si musíme říci a co musíme udělat…

 • Jak najít kontaktní informace každého LinkedIn uživatele, a to za každých okolností – tady jsou nám k dispozici jednak klíčová slova a jednak klíčové obory například (pojišťovnictví, finančnictví další obory – vytěžit), další možnosti demografické členění…
 • Jak determinovat e-mailovou adresu skoro každého na světě… Vygenerovat emailové adresy (udělat emailing).
 • Využít na maximum diverzitu obchodní sítě a jaké výzvy nám přináší…
 • Jak automatizovat vyhledávání nových obchodních partnerů užitím LinkedInu a služeb třetích stran Twitter, Facebook, Instagram…
 • Které kontaktní metody jsou pro nábor obchodních partnerů nejefektivnější…
 • Jak měřit efektivitu kontaktování sítě a zlepšování její úspěšnosti?
 • Jak vytvářet zprávy, které nikdo nemohou ignorovat?
 • Jak odkrývat skryté a privátní LinkedIn profily potenciálních člen sítě?
 • Jak sledovat LinkedIn aktivitu vaší konkurence?
 • Jak penetrovat cizí LinkedIn skupiny, do kterých nemáte přístup?
 • Jak vytvářet vlastní LinkedIn skupiny, aby pracovaly pro vás?

Zamyslete se nad tím, i když vám předkládám nástin, jak postupovat jen v bodech. Nebo se mi ozvěte. Děkuji vám za čas a v případě jakýchkoliv dotazů mi klidně volejte na tel. 732 682 544!

Veronika Lencová

Related posts

Leave a Comment