YouTube videa místo přednášek

YouTube videa místo přednášek

Docent Zdeněk Hurák z katedry řídicí techniky FEL ČVUT experimentuje již několik let s výukou odborných předmětů ve formátu tzv. převrácené třídy. Studenti zhlédnou výklad v podobě animovaných videí na YouTube doma a při hodinách s učitelem pouze společně řeší příklady a diskutují o tématu. Systém, který na univerzitní půdě dosud v Česku nikdo nevyzkoušel, se na ČVUT osvědčuje a v letošním roce absolvuje dva kurzy s převrácenou výukou až 50 studentů. Videa v angličtině nasbírala mnoho tisíc zhlédnutí.

Převrácená třída (angl. flipped classroom) je stále populárnější výukovou metodou, kterou proslavila například slavná animovaná videa Khan Academy. V zahraničí se začíná používat už i na univerzitách, v Česku však dosud ne. Průkopnickým počinem je tedy zavedení této výuky ve dvou předmětech Modelování a simulace dynamických systémů a Optimální a robustní řízení, které vede doc. Zdeněk Hurák na FEL ČVUT v bakalářské i magisterské části studijního programu Kybernetika a robotika. Jde o předměty, kterými letos projde 30 až 50 studentů. Většina přednášek je už k dispozici v animované verzi YouTube videa.

Efektivněji strávený čas se studenty

Častou námitkou proti systému převrácené třídy je názor, že osobní kontakt s přednášejícím nemůže žádné video nahradit. S tím souhlasí i Zdeněk Hurák. Podle něj však nová metoda pouze nahrazuje dlouhý monolog přednášky daleko efektivnějším časem, kdy učitel pomáhá studentům řešit vzorové problémy a případové studie. Dobře odladěné video s vysvětlením základních pojmů a konceptů si studenti mohou přehrát doma a libovolně zrychlit, zpomalit, zastavit či pustit znovu. Samotná hodina s učitelem je pak mnohem interaktivnější: „Poprvé ve své kariéře jsem při výuce nucen v reálném čase reagovat na kvalifikované dotazy studentů,“ říká Zdeněk Hurák. „Nemusím zdůrazňovat, že i z pohledu vysokoškolského učitele je takové vystoupení mnohem více adrenalinové.“

Podle Huráka rovněž není pravda, že by převrácená třída znamenala méně práce pro učitele – samotná tvorba animovaných videí je totiž mimořádně časově náročná, navíc převodem přednášek do video verze učitel vyčerpá velkou část výukového materiálu a na samotné setkání se studenty si pak musí připravit nové a o to kvalitnější podklady.

„Docent youtuber“ získává ocenění

Díky svému inovativnímu přístupu získal docent Zdeněk Hurák v srpnu 2018 ocenění děkana FEL ČVUT pro nejlepšího pedagoga ve školním roce 2017/18. Pokladem pro udělení ceny byla i konzistentně skvělá zpětná vazba od studentů v anketě ČVUT. „Oceňuji koncept video přednášek, rozhodně mi pomohla možnost pustit si některou problematiku několikrát za sebou,“ píše jeden ze studentů. Jiný dodává: „Pan docent Hurák se stal mým oblíbeným youtuberem a díky tomu, jak pojal tento předmět, ho hodnotím jako jednoho z nejlepších přednášejících na škole.”

Při tvorbě videí Zdeněk Hurák používá osvědčený postup Khanovy školy – videa jsou vytvořená perem na tabletu za současného záznamu hlasu. S postupem času docent Hurák přešel od prostého videozáznamu devadesátiminutové přednášky až ke střihům a zrychlení kresby, kdy je zvuková stopa přidaná dodatečně.

O tématu převrácené třídy bude Zdeněk Hurák přednášet na akci „Towards better university teaching”, kterou pořádá MŠČR 22. a 23. listopadu 2018.

#video

Related posts

Leave a Comment