Facebook vydal novou zprávu o důležitosti rozmanitosti v reklamě

Facebook advertising report

Facebook zveřejnil novou zprávu o důležitosti rozmanitosti v reklamě a překážkách, které existují při zajišťování většího zastoupení ve všech formách propagace.

Facebook ve spolupráci s Deloitte provedl řadu rozhovorů a průzkumů s cílem identifikovat klíčové překážky omezující reprezentativnější reklamu s cílem zdůraznit jak potřebu zastoupení, tak řešit systémové bariéry, které vyžadují větší soustředění při maximalizaci tohoto tlaku.

Jak vysvětluje Facebook:
“Reklama má sílu utvářet náš svět. Když se to udělá dobře, odráží to naše nejniternější touhy, živí naše největší aspirace a pohání naše pocity naděje a sounáležitosti. Příběhy, které vidíme v reklamě, formují, jak vidíme sebe a sebe navzájem. Ale příliš dlouho byl pocit sounáležitosti vyhrazen velmi úzkému publiku, takže v reklamách, které vidí, se cítilo zastoupeno pouze 41% amerických spotřebitelů.“

47stránkový průvodce pokrývá řadu klíčových postřehů a poznámek a zdůrazňuje, co je třeba udělat pro překonání stávajících omezení v přístupu.

Více si přečtěte na: socialmediatoday.com

Related posts

Leave a Comment