Komunikace prostřednictvím e-mailingu je pro finanční instituce nepostradatelná

emailová komunikace

Role efektivní e-mail marketingové komunikace je z pohledu finančních společností zásadní. Právě ona totiž představuje pro banky či pojišťovny jednoznačně nejlevnější a nejrychlejší alternativu, jak dostat potřebné informace ke všem klientům společnosti. I vzhledem ke každoročnímu nárůstu kybernetické kriminality je však stěžejní uskutečňovat tuto komunikaci maximálně bezpečně.

Databáze finančních společností čítají běžně desítky tisíc kontaktů. Řádně informovat každého zákazníka o legislativních změnách či produktových nabídkách tak může být v případě volby nevhodného komunikačního kanálu těžce splnitelná mise. Tam, kde nedostačují možnosti papírových dopisů a telefonních SMS, však své uplatnění našel e-mail. Ten dokáže doručit sdělení do schránek tisíců klientů během několika minut.

Je to právě rychlost a vedle ní i nízká cena, která dělá z e-mailingu nepostradatelný komunikační nástroj pro finanční společnosti. „S přímou e-mailovou komunikací pracujeme prakticky na dennodenní bázi. Pravidelně informujeme naše klienty o novinkách nebo zajímavých nabídkách, případně smluvních úpravách,“ popisuje vedoucí externí komunikace Komerční banky Pavel Zúbek.

Výhodou je měřitelnost i intuitivní personalizace

Kromě úspory času a financí však přináší e-mail marketing i další užitečné výhody. Je jí kupříkladu možnost zanalyzovat, zda byla informace k zákazníkovi doručena. Prostřednictvím nástroje na správu e-mailingové komunikace tak dokáže finanční společnost ověřit, zda adresát sdělení otevřel či nikoli. Pokud se pak nedostaví zpětná reakce na e-mail, může automatizovaný systém sám klienta opětovně oslovit.

I v případě mimořádně početné databáze kontaktů bank a pojišťoven je třeba věnovat pozornost precizní personalizaci e-mailových sdělení. Základem by mělo být správné oslovení a předložení relevantního obsahu, vzhledem k profilu klienta. „Informace o svých zákaznících jsou pro poskytovatele finančních služeb základním stavebním kamenem úspěšné komunikace. Jakýkoliv klient dá přednost čistě personalizovanému sdělení, před obecným informačním šumem,“ říká Břetislav Strnad ze společnosti Webkomplet.

Pozor na podvodníky

Každý zákazník finanční instituce by měl u příchozí elektronické pošty vyhodnotit, zda s ním skutečně komunikuje jeho společnost. E-mailová schránka se totiž může stát terčem takzvaných phishingových útoků. Ty mají nejčastěji za cíl vylákat od důvěřivých lidí citlivé údaje a pomocí nich je připravit o finance.

Podvodníci se typicky snaží vydávat za autoritu, kupříkladu banku, kde má příjemce e-mailu vedený účet. Tato sdělení se často vyznačují krkolomnou větnou skladbou nebo gramatickými chybami. Kybernetičtí zloději však v dnešní době dokáží připravit i velmi propracované a správně personalizované phishingové e-maily.

Zásadní informací je, že finanční instituce po zákaznících nikdy nepožadují zadávat citlivé informace do elektronické pošty. To potvrzuje i manažerka externí komunikace Raiffeisenbank Petra Kopecká: „Citlivé údaje, jako je například PIN, tímto kanálem neposíláme. K tomu slouží zabezpečené prostředí internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace. Klientům pak v komunikacích opakovaně připomínáme, jaké zásady bezpečnosti by měli dodržovat.“

Specifických požadavků, které mají finanční instituce na vývojáře e-mailingových nástrojů, je celá řada. „Samozřejmostí je sledování informací a dat v reálném čase. Dále také každá banka požaduje automatizované řešení na klíč. To je naprosto logické, protože v bankovním sektoru se točí astronomické peníze a není možné, aby si vedení takové instituce pořídilo nějaké šablonovité řešení. Specifikem u finančníků je také vícekanálová komunikace. To znamená, že spojení se zákazníkem funguje tak, že nejprve se mu odešle e-mail, poté SMS zpráva a pokud dotyčný stále nereaguje, využívají banky starou dobrou formu dopisů, případně jej kontaktuje call centrum,“ uzavírá Strnad.

TZ

@RadekVyskovsky

Related posts

Leave a Comment